Rozhovor

“Na palivá s podielom biozložiek negatívnu odozvu nevnímame”

Na slovíčko s Antonom Molnárom, hovorcom a riaditeľom komunikácie Slovnaft a.s.

ANTON MOLNÁR, Hovorca a riaditeľ komunikácie Slovnaft, a.s.
ANTON MOLNÁR, Hovorca a riaditeľ komunikácie Slovnaft, a.s.

Ako je možné, že v Českej republike či v Poľsku sa povinný predaj palív s vyšším podielom biozložiek nateraz zatrhol a Slovensko, ako aj viac ako polovica krajín EÚ, toto nariadenie ihneď zaviedla do praxe? Ako je na tom Slovensko s predajom palív s vyšším podielom biozložiek? Aké sú reakcie vodičov? Je palivo E10 vhodné aj pre staršie motory? Na tieto, ako aj mnohé ďalšie otázky sme sa opýtali Antona Molnára, hovorcu a riaditeľa komunikácie Slovnaft a.s.,  ktorý si našiel na nás čas a odpovedal na množstvo otázok, ktoré sú kladú naši motoristi.

Čo je podľa vás najväčším dôvodom zavedenia benzínu E10 s obsahom biozložiek do praxe?

Kľúčovým dôvodom je snaha znižovať emisie CO2 z dopravy, preto EÚ a národné štáty pristúpili v minulosti k zavedeniu paliva s prímesou biozložky. E10 je teda palivo, ktoré reflektuje environmentálne požiadavky. Zároveň treba zdôrazniť, že označenie E10 automaticky neznamená, že je tam 10% etanolu, V našom prípade je to od 7,5% do 9%. Podľa legislatívy však už takýto podiel v produkte označuje ako E10.

Je možný, aj ako jeden z dôvodov, lobovanie za elektrickú mobilitu a tým pádom pomalé odstraňovanie automobilov so spaľovacími motormi?

Nie, nemyslím, keďže o primiešavaní biozložiek bolo rozhodnuté v minulosti, v čase, kedy elektromobilita ani zďaleka nebola tak aktuálna ako v súčasnosti. V tom čase sa uvažovalo o skokovom navýšení podielu biozložky z 0 na 10%, hoci v realite sa nič také nestalo, išlo o postupné zvyšovanie podielu.

Ako vplývajú biozložky na kvalitu benzínu? Nedegraduje benzín rýchlejšie?

Kvalita benzínu musí byť naďalej garantovaná normou, ktorá platí pre celú EÚ, takže z tohto pohľadu sa pre spotrebiteľa nič nemení. Etanol vo všeobecnosti je síce slabšie rozpustný v uhľovodíkoch ako vo vode, ale to nepredstavuje problém. Je to hlavne o dobrom skladovaní na čerpacích staniciach. Ak tam sa dodržujú všetky postupy a predpisy, tak sa dá takýto benzín skladovať aj dlhodobo.

Ak nie, ako rýchlo degraduje palivo v nádrži s väčším obsahom biozložiek?

Etanol môže zvyšovať riziko korózie v spaľovacom systéme, pretože viaže na seba vzdušnú vlhkosť. Ale aj s tým si renomované firmy poradili a pridávajú do benzínu balík aditív, ktoré tomu zamedzujú.

Súčasné trendy vo vývoji motorov sú maximalizácia výkonu pri súčasnom znížení spotreby a emisií. Používajú sa lepšie materiály, znižuje sa trenie. To vyžaduje čo najlepšiu starostlivosť o motor a palivovú sústavu. Taktiež dnešné motory sú stále menšie a pracujú za náročnejších podmienok, napríklad aj palivo do valcov je vstrekované pod oveľa vyšším tlakom. Zvyšujú sa aj nároky na vlastnosti paliv? Je to zo strany používateľov alebo automobiliek?

Výrobcovia palív reagujú na tieto nároky stále vylepšenými formulami palív a primiešavaním rôznych aditív. Tieto zmeny sa dejú jednak na základe zvyšovania efektivity spaľovacích motorov, ale aj zavádzaním nových povinností na základe predpísanej regulácie. Aktuálne sa vývoj deje najmä pod tlakom prijatých regulácií v záujme ochrany životného prostredia. Nakoľko E10 je od roku 2016 aj platným testovacím palivom pri vývoji a výrobe áut, motory odvtedy vyrobené sú nielen kompatibilné, ale aj ich chod je nastavený a optimalizovaný podľa E10 paliva.

Je palivo E10 s vyšším podielom biozložiek vhodné pre staršie automobily? Vzhľadom k starším typom motorov.

Výrobcovia automobilov združený v ACEA vydali zoznam automobilov, pre ktoré sú palivá s vyššou koncentráciou biozložky nevhodné. Týka sa to tých vozidiel, ktoré majú gumené resp. polyuretánové tesnenia. Od roku 2005 však už výrobcovia automobilov vedeli, že takýto produkty príde a prispôsobili motory tomuto palivu. Dokonca jedna štúdia dokazuje, že benzín E10 je vhodný aj pre drvivú väčšinu veteránov vyrobených pred rokom 1984. Od roku 2009 musia byť na benzín E10 prispôsobené všetky motory.

Taktiež je všeobecne odporúčané tankovať do starších automobilov palivo s vyšším oktánovým číslom. Je toto tvrdenie pravdivé?

Tam, kde sa neodporúča benzín E10, tak stále je možné tankovať benzín s nižším obsahom biozložky E5. Nižší obsah biozložky má u nás prémiové EVO Plus, ktoré je zároveň s vyšším oktánovým číslom. Navyše, počas výroby tohto paliva sa nepridáva etanol. Neplatí však automaticky pravidlo, že do starších musíte automaticky tankovať vysokooktánové palivo.

Odporúčate motoristom tankovať palivo E5 alebo E10 s vyšším podielom biozložiek?

Záleží od druhu vozidla samozrejme. Všetky palivá zo Slovnaftu obsahujú aditíva, ide o špeciálne vyvinuté molekuly EVOTECH, ktoré pracujú pre váš motor. Majú čistiaci účinok, ako som spomínal zabraňujú korózii, zlepšujú výkon. Prémiové palivá EVO Plus majú v sebe vyššiu koncentráciu týchto molekúl, takže majú ešte pozitívnejší vplyv na životnosť automobilu. Prémiové palivá by som odporúčal tankovať všetkým, čo majú buď prémiové autá alebo idú na dlhšiu cestu, prípadne minimálne by som zaradil toto palivo na každé tretie tankovanie. Samozrejme prémiové je určené aj tým, kde nie je vhodné tankovať benzín s označením E 10.

Ak sme už pri biozložkách, koľko percent sa ich v pohonných hmotách nachádza? A má to vplyv aj na spotrebu automobilov? Ak je vyšší podiel, nie je účinnosť automaticky nižšia?

V palive sa nachádza okolo 9% biozložky. Etanol ma síce mierne menší podiel energie, ale to vyvažujeme práve vhodnou skladbou iných komponentov, aditív, takže tam nie je citeľný rozdiel. Samotný efekt na spotrebu sa pohybuje do 1 percenta, čo je pre bežného užívateľa nepozorovateľné. Na spotrebu má väčší vplyv napríklad ventilácia alebo otvorené okno. Najväčší vplyv na spotrebu má štýl jazdy. Zároveň, čo môže byť pre zákazníka zaujímavé, že etanol ma vyššie oktánové číslo a celkovo lepšie horí. Takže pre autá, ktoré to vedia lepšie využiť, môže byť zmena spotreby a strata výkonu nižšia ako spomínané 1 percento.

Neplatí automaticky pravidlo, že do starších automobilov musíte tankovať vysokooktánové palivo.

Prečo Slovenská republika prijala nariadenie EÚ na zavedenie paliva E10 s väčším množstvom biozložiek medzi prvými krajina EÚ? Vieme že, napríklad, Česká republika či Poľsko oddialili toto zavedenie.

Slovensko sa k tejto povinnosti postavilo zodpovedne najmä s ohľadom na plnenie si svojich záväzkov v zmysle znižovania emisií CO2. Spolu s Maďarskom patrili medzi prvé krajiny v rámci tohto regiónu. Zavedenie vždy súvisí aj s istou politickou vôľou. V rámci EÚ došlo k prvému zavedeniu E10 už v roku 2009, momentálne je E10 celoplošne zavedených v 15 krajinách. Dokonca Rumunsko a Bulharsko zaviedli E10 ešte pred nami. Švédsko sa pridáva od tohto roku.

S odstupom času nevnímate negatívnu odozvu na zavedenie týchto palív?

Negatívnu odozvu nevnímam, skôr ide o individuálne špecifické prípady.

 Akým vodičom a prečo, alebo najmä akým motorom sa oplatí nakupovať prémiové palivá obohatené o aditíva, či palivá s vyšším oktánovým číslom? V nich sa tiež nachádza určité percento biozložiek?

Ako som spomínal prémiové palivá obsahujú väčší podiel EVOTECH aditív, ktoré majú čistiace účinky a chránia motor. Pokiaľ máte auto vyššej triedy prémiové palivo by malo byť štandardom. To isté platí v prípade tzv. neprepĺňaných (downsizing) motorov. Pokiaľ prémiové palivo chcete dopriať len raz za čas, tak by som tak urobil pred dlhším výletom mimo mesta.

Máte prosím údaje, koľko percent predaja tvorí palivo E10? Respektíve by nás zaujímalo, ako vodiči dôverujú/nedôverujú a prešli radšej na prémiové palivá.

Podľa Fuel Blends – ePURE k septembru 2020 palivo s označením E10 malo na Slovensku 90% podiel na celkovom trhu. Takže aj tieto číslo ukazujú, že E10 sa na Slovensku bez väčších problémov adaptovala. Vývoj v ostatných krajinách si môžete pozrieť aj tu E10 in Europe – e10info.eu – E10 is a European success story.

Myslíte si že budúcnosť palív a vývoj motorov nám časom ponúkne v pohonných hmotách ešte vyššie množstvá biozložiek?

V tomto vývoj bude pokračovať a okrem biopalív s vysokým obsahom biozložky budú pribúdať aj biopalivá, ktorých základ je tvorený z energetického využitia rôznych druhotných surovín. Technologicky sa bude palivo neustále vyvíjať a užívateľ  si bude môcť vybrať z viacero možností.

Ak môžeme vedieť, aký pohom využívate vo svojom vozidle /benzín, nafta, hybrid, elektro iný), a aká je vaša spokojnosť?

Aktuálne je to benzín, hoci dlho predtým to bol diesel.

Myslíte si, že budúcnosť automobilizmu je v elektromobilite, alebo vidíte stále potenciál vo fosílnych palivách? Prípadne, máte aj iného favorita z oblasti pohonných ústrojenstiev, ktorý by mohol byť tým najlepším pre budúcnosť planéty? (máme aj na Slovensku pokusy s vodíkovým pohonom, napríklad).

Podľa aktuálneho vývoja to vyzerá na kombináciu viacerých pohonov. Stále máme v Európe okolo 250 miliónov spaľovacích motorov, ktoré budú potrebovať štandardné palivo resp. biopalivo. Do toho budú pribúdať autá na elektrický, či vodíkový pohon, prípadne rôzne hybridy. Popri tom budú koexistovať aj ďalšie alternatívy ako pohon na CNG a LPG. Vývoj v Európe v tomto smere bude rôzny, nakoľko elektrické, či vodíkový autá nebudú dostupné vzhľadom na ich ceny pre všetkých ľudí. Čo sa týka iných alternatív hovorí sa o novom palive, teda o syntetickom palive, ktoré môže byť ďalšou možnosťou.

Za rozhovor v mene celej redakcie ďakuje Matúš Paločko 

Matúš Paločko

Autá a motorky ma fascinujú už od detstva. Zvuk motora, rýchlosť a vzrušenie z jazdy sú aj dnes mojimi "drogami". Motoristickej žurnalistike sa venujem už viac ako 10 rokov a je to nielen práca, ale aj to najlepšie a najzaujímavejšie hobby.

Súvisiace články

2 komentárov

  1. k septembru 2020 palivo s označením E10 malo na Slovensku 90% podiel na celkovom trhu. Takže aj tieto číslo ukazujú, že E10 sa na Slovensku bez väčších problémov adaptovala

    toto je veta ako z príručky sudruhov z roku 1950 , teraz nam ustredNý výbor Bruselskej komunistickej sebranky nariadil E10 a držte hubu lebo dostane po nej , iný benzín ani nenájdešna pumper, ved davajte na jeden stojan normál benzín 95 aj ten sračkomet 95/E10 čoho sa bude minať na 99% viac
    ved ked yto necháte cez zimu v motorke s plechovou nadržou,alebo kosačke tak na jar mate zapluvane sviečky nejakým mastným bordelom a 2taktne kosačky, píly a pod. z olejom , urobia v karburátore nepriepustný mix slizu a maziva , ktorý ide vonku len rozobratím karburátora a vyškriabaním ihlou

    a to chcete o chvílku nanútiť E15

  2. Tak vy vyj**anci Slovnaftackych chodím račej tankovať do Čiech alebo Poľska aby som nemusel podporovať vymysleny ekoteror len preto aby mali zmrdi v Bruseli čo rozhadzaovat.dufam že sa raz budete napichovať na kôli za tento teror

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež
Close
Back to top button