Rozhovor

“Sú zákazníci, ktorí si nedostatky na vozidle nechcú pripustiť a považujú výsledok kontroly za akúsi šikanu…”

Na slovíčko s Romanom Okoličánym, Sales & Marketing Directorom DEKRA Slovensko

Každý motorista, ktorý vlastní motorové vozidlo, sa už v živote stretol s pojmami STK a EK. Mladí vodiči možno o nich len počuli, čítali alebo vedia od rodičov, že auto musí byť v poriadku, aby prešlo “estékáčkou”. Tí skúsenejší, si už takú STK a EK odkrútili aj sami. Niekto prešiel, niekto zase nie. Čo sa stane, ak neprejdete STK-čkou či emisnou kontrolou? Kto za to môže? Ako sa má vodič postaviť ku prvej či opakovanej kontrole? Na tieto a ešte mnohé ďalšie otázky nám veľmi ochotne odpovedal Sales & Marketing Director DEKRA Slovensko, pán Roman Okoličány, s ktorým sme sa rozprávali aj o nových nariadeniach, vplyve pandémie na STK a EK, ako aj o reakciách vodičov na samotný výkon kontrol.

Ako korona vplývala a ešte stále vplýva na STK a EK automobilov? Je po uvoľneniach opatrení citeľný nárast žiadostí o kontroly?

Pandémia Covid-19 výraznejšie objem technických a emisných kontrol neovplyvnila. Najvýznamnejší pokles sme zaznamenali ešte v marci minulého roka, kedy boli stanice technickej kontroly povinne zatvorené – u nás sme z obáv o bezpečnosť našich zamestnancov mali zatvorené 4 týždne, namiesto povinných dvoch. Aj napriek dodržiavaniu prísnych opatrení sme niekoľko našich staníc museli dočasne zatvoriť aj neskôr z dôvodu karantény, keď sa medzi zamestnancami objavil niekto pozitívny.

Veľmi rozumná zmena zákona č. 106/2018, ktorou sa interval pravidelnej kontroly predĺžil o 3 mesiace počas krízovej situácie, pomohla k tomu, že ani po znovuotvorení sme na staniciach nemali extrémne návaly zákazníkov. Zákazníci prichádzali priebežne a oveľa viac začali využívať aj objednávkový systém, aby nemuseli čakať v rade spolu s inými ľuďmi. Mierny pokles kontrol sme zaznamenali aj začiatkom tohto roka, kedy sa sprísňovali a často menili opatrenia, a ľudia v nich nemali úplne jasno – či môžu prísť na STK, či sa k nám vzťahuje výnimka zo zákazu vychádzania, či k tomu potrebujú test a pod. Začiatok roka je však pravidelne objemovo slabší, či už tu koronu máme alebo nie – je to sezónna záležitosť.

Po uvoľnení opatrení, teda posledné cca dva-tri mesiace nezaznamenávame výraznejší nárast kontrol, resp., nie iný, ako po iné roky. Sezónne je jar jedným z najsilnejších období v roku, nakoľko aj predaj vozidiel je najvyšší v jarných mesiacoch. Niektorí zákazníci využívajú stále aj predĺženie platnosti TK a EK o 3 mesiace (stále trvá mimoriadna situácia, preto platí aj predĺženie platnosti kontroly). Je to však individuálne. Niektorí sa z toho tešia a odďaľujú kontrolu na poslednú chvíľu, niektorí zodpovedne prídu v riadnom termíne. Otvorením hraníc a dovolenkovým obdobím narástol aj počet ľudí, ktorí potrebujú využívať auto v zahraničí a preto títo zákazníci musia absolvovať kontroly v riadnom termíne (predĺženie platí iba na území SR).

Inzercia Odťahová služba Rečičár

Ako vnímate zmenu zákona ohľadom používania nálepiek o kontrolách? Znamená ich nelepenie na sklo nejakú významnú zmenu pre vás či pre motoristu?

Ako spoločnosť nás zrušenie nálepiek samozrejme teší najmä z ekologického hľadiska. Na celosvetovej úrovni má spoločnosť DEKRA vypracovanú internú stratégiu trvalej udržateľnosti a preto vítame každé šetrenie zdrojov našej planéty. Zrušenie nálepiek má pre nás význam, samozrejme, aj z časového hľadiska – odlepenie starej a nalepenie novej nálepky zaberie nejaký čas, ktorý od júla môžu naši kontrolní technici venovať ďalšej kontrole.

Ako vodiči reagujú na sprísnené opatrenia pri kontrolách STK a EK? Stretávate sa skôr s pochopením sprísnených kontrol (kamery/záznamy) alebo viac s nevôľou motoristov?

Naši zákazníci sú veľmi rôznorodí. Ako vo všetkých službách, aj u nás sa stretávame s pochopením, ale aj nevôľou. Mnoho zákazníkov, ktorí kontrolou neprejdú, odchádza s vďakou, že sme odhalili na vozidle nedostatky a oni si ich môžu dať opraviť a zvýšiť tak bezpečnosť svojho vozidla. Na druhej strane, sú tu zákazníci, ktorí si nedostatky na vozidle nechcú pripustiť a považujú výsledok kontroly za akúsi šikanu. Avšak, ako vyplýva aj z názvu „stanica technickej kontroly“ a „pracovisko emisnej kontroly“, my vozidlá iba kontrolujeme, nevieme (a nemôžeme) ovplyvňovať ich technický stav. To znamená, že s akým technickým stavom vozidlo príde na STK, taký je aj výsledok kontroly.

Všetci naši kontrolní technici sú odborníci a profesionáli a postupujú pri kontrole iba v medziach zákona a platných metodík. Pravidelne absolvujú nielen zákonom povinné školenia a preskúšania, ale zamestnancom poskytujeme aj internú podporu vo forme rôznych školení zameraných nielen na technické veci (napríklad pri zmenách v metodike), ale napríklad aj na komunikáciu so zákazníkmi.

Ovplyvňujú v praxi stále prísnejšie emisné normy aj staršie automobily pri prechádzaní cez EK? Alebo sú z pohľadu EK zamerané len na nové autá?

Prísnejšie emisné normy sa týkajú hlavne nových vozidiel. Avšak sprísnenie predpisov sa dotklo aj vozidiel so vznetovými motormi – hlavne vozidiel prvý krát prihlásených do evidencie od 1.1.2008.

Aké sú najčastejšie príčiny a nedostatky, kvôli ktorým automobil neprejde STK?

Podľa TESTEKu (štátom poverená Technická služba na technické kontroly) boli najčastejšie chyby na vozidlách kategórie L, M1, N1 a O2 v roku 2020:

  • Brzdové zariadenia – medzi 10 najčastejších chýb sa dostali aj prevádzková aj parkovacia brzda (napr. kolísanie brzdnej sily, brzdná sila pôsobí iba na jednej náprave, a pod.)
  • Osvetlenie – medzi 10 najčastejších chýb sa dostali brzdové svetlá, hmlovky, denné svietenie, osvetlenie zadnej tabuľky s EČV, stretávacie svetlá aj smerovky (výstražné osvetlenie) – takže asi všetky, či už išlo o zlé nastavenie alebo nefunkčné svetlo
  • Chyby na podvozku
  • Chyby na náprave, kolesách, pneumatikách a zavesení náprav
  • Výhľad

Pozn. zdroj: https://www.testek.sk/PDF/TK_statistiky_2020.pdf

 Ktoré značky/modely automobilov a ktoré motorizácie najviac neprechádzajú na EK?

Na túto otázku sa dá jednoducho odpovedať, a to tak, že to nie je o značke/modeli alebo motorizácii, ale je to o majiteľoch áut a vodičoch. Je to o tom, ako sa staráte o svoje vozidlo (či ho dávate pravidelne servisovať, robíte na ňom pravidelné údržby, dopĺňate prevádzkové kvapaliny a pod…), prípadne či pred kontrolou na STK ho dáte do servisu (ideálne autorizovaného), aby auto pripravili na 100% a nemalo problém prejsť cez kontrolu.

Sú značky, ktoré (už ako nové) neprejdú hneď prvou STK a EK? (po 4 rokoch od kúpy nového auta)

Bohužiaľ áno, ale meno značky neprezradím. Viem o tom, že daný výrobca intenzívne pracuje na odstránení chyby v elektronike, ktorá spôsobuje, že ich autá neprechádzajú už pri prvej kontrole po štyroch rokoch na STK.

Je viac prípadov, kedy automobil, čo neprejde povinnou kontrolou STK a EK príde znova na opakovanú kontrolu s odstránenými vadami? Alebo skôr majitelia siahnu po inom automobile a svoj starý bez STK a EK vyradia?  

Vozidlo je dočasne spôsobilé, ak na ňom technik odhalí vážnu chybu (B) a dostáva akési „dočasné“ povolenie na 60 dní vozidlo naďalej používať na cestách. Z toho vyplýva, že aj keď je táto chyba pomerne vážna, neohrozuje bezpečnosť premávky natoľko, aby muselo byť vozidlo ihneď vylúčené z cestnej premávky. Nechcem to zovšeobecňovať, ale tieto chyby sú spravidla ľahko odstrániteľné.

Viesť štatistiku, či vozidlo sa na STK vráti alebo nie, je pomerne náročné a naša spoločnosť ju ani nevedie. Keď je auto vyhodnotené ako dočasne spôsobilé a musí teda absolvovať opakovanú kontrolu, môže tak urobiť na ktorejkoľvek stanici technickej kontroly v rámci Slovenska. Zároveň je možné opakovanú kontrolu absolvovať počas 60 dní aj viackrát (ak na prvej opakovanej nie je chyba odstránená dostatočne) a majiteľ môže každú opakovanú kontrolu absolvovať na inej STK.

Ak vychádzam zo štatistík, ktoré zverejnila technická služba technickej kontroly TESTEK za rok 2020, tak môžem povedať, že drvivá väčšina motoristov príde na opakovanú kontrolu a auto neodhlasuje. Podľa tejto štatistiky z celkového počtu pravidelných kontrol bolo dočasne spôsobilých vozidiel 11,8%, avšak v pomere k pravidelným kontrolám bolo opakovaných kontrol vykonaných niečo nad 12%.

Pozn. zdroj: https://www.testek.sk/PDF/TK_statistiky_2020.pdf

Ako je to s STK a EK veteránov a historických automobilov? Čo všetko musí spĺňať automobil pri prehliadke, ktorý je registrovaný ako historický?

V zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. je historickým vozidlom vozidlo: – ktoré má preukaz historického vozidla, bolo vyrobené pred viac ako 30 rokmi, daný konkrétny typ vozidla sa už nevyrába, je historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave a nie je určené na každodenné používanie. Na udelenie statusu historického vozidla je potrebné, aby vozidlo spĺňalo podmienky zákona a potom mu Združenie zberateľov historických vozidiel pridelí preukaz historického vozidla.

Historické vozidlá nepodliehajú technickej kontrole, ale je možné na nich v zmysle metodického pokynu vykonať na STK technickú kontrolu zvláštnu. Pri tejto technickej kontrole sa posúdi technický stav vozidla podľa platných metodických pokynov pričom sa zohľadní dátum typového schválenia vozidla. Emisná kontrola sa nevykonáva.

Stretávate sa aj so špeciálnymi či neštandardnými úpravami automobilov (limuzíny/tuningy/off-road úpravy), ktoré nie sú úplne legálne, alebo nie sú zapísané v TP? Ako sa rieši odstránenie prípadných nedostatkov na špeciálne upravených automobiloch?

V prvom rade si treba uvedomiť, že v zmysle platnej legislatívy musia byť vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky schválené na prevádzku v cestnej premávke. Podľa zákona č. 106/2018 Z .z. sa nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou.

Z uvedeného vyplýva že pri technickej kontrole sú minimálne možnosti na uznanie tuningových  úprav na vozidle. Preto sú častým sporom prevádzkovateľa vozidla a kontrolného technika. Zvyčajne končia zápisom chýb pri hodnotení vozidla. V niektorých prípadoch prevádzkovatelia vozidiel upravené časti pred technickou kontrolou z vozidiel demontujú a po kontrole si ich opäť namontujú.

Ak sa chystáte na STK a EK či už so starším alebo s novším automobilom, bolo by dobré, ba až vítané, naozaj si dobre a hlavne úprimne zhodnotiť jeho stav najskôr u vás doma v garáži a odstrániť minimálne tie chyby, o ktorých viete. Je lepšie spraviť všetko preto, aby ste cez STK a EK prešli bez problémov hneď na prvýkrát, ako sa neskôr hnevať na technikov, keď nájdu nejaký problém, ktorý mohol byť včas odstránený a cez kontrolu vás nebudú môcť pustiť. Predsa len, robia si svoju robotu a určite nechcú za každú cenu šikanovať, ako si to mnohí myslia. Za veľmi príjemný a otvorený rozhovor o práci a fungovaní na STK DEKRA ďakujeme v mene celej redakcie Sales & Marketing Directorovi DEKRA Slovensko, pánovi Romanovi Okoličánymu. Všetkým technikom STK a EK nielen z DEKRA Slovensko prajeme čo najmenej stresu a nezhôd s vodičmi, ktorí nedostatky svojho automobilu častokrát dávajú neprávom za chybu práve im.

Za rozhovor v mene celej redakcie ďakuje Matúš Paločko

Matúš Paločko

Autá a motorky ma fascinujú už od detstva. Zvuk motora, rýchlosť a vzrušenie z jazdy sú aj dnes mojimi "drogami". Motoristickej žurnalistike sa venujem už viac ako 10 rokov a je to nielen práca, ale aj to najlepšie a najzaujímavejšie hobby.

Súvisiace články

Jeden komentár

  1. no jo no 1cm kruzok hrdze pod farbou – pucher ,pri okne a človek neprejde pre hrdzu alebo , nefuknčne ovladanie zadného okna zo sedadla vodiča a koniec
    ale haraburdy z TDi sekty , a celkovo stare rozhegane dízle nikoho neseru

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež
Close
Back to top button