Info

Dopravné obmedzenia spojené s návštevou pápeža Františka na Slovensku od 12.9.2021 do 15.9.2021

Zdroj: Tlačová správa MV SR, tkkbs.sk, navstevapapeza.sk

S návštevou Svätého otca, pápeža Františka na Slovensku sú spojené aj rozsiahle dopravné obmedzenia, ktoré zasiahnu obyvateľov miest Bratislava, Košice, Prešov, Šaštín, ako aj hraničné prechody. V spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ako aj TK KBS, vám prinášame prehľad dopravných obmedzení vo všetkých mestách, v ktorých sa pápež František bude nachádzať počas jeho návštevy na Slovensku od 12.9.2021 do 15.9.2021.

Zdroj: tkkbs.sk, navstevapapeza.sk

Bratislava – dopravné obmedzenia v hlavnom meste

12. 9. 2021

So zdržaním treba počítať hlavne na diaľničnom obchvate D1 a diaľnice D2 od hraničného priechodu s Rakúskom a Maďarskom, v Mlynskej doline a v Starom meste okolie Horského parku:

 • okolie Letiska M. R. Štefánika: 12.00 – 16.00 hod.
 • hraničné priechody Jarovce – Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do Slovenskej republiky pre nákladnú dopravu: 15.00 – 16.00 hod.
 • diaľnica D2 od Pečni smer Most Lafranconi: 15.15 – 16.00 hod.
 • Ivánska cesta, diaľnica D1 (obchvat), diaľnica D 2 (obchvat), Mlynská dolina, križovatka Patrónka, Brnianska, Ul. Prokopa Veľkého, Lesná: 15.30 – 16.30 hod.

13. 9. 2021

V predpoludňajších hodinách treba počítať so zdržaním najmä v Starom meste a okolí Horského parku, širšie okolie Hodžovho námestia, Staromestskej ul. v Starom meste a v popoludňajších hodinách aj v Petržalke, hlavne v okolí Panónskej cesty a Rovniankovej ul.:

 • Lesná, Ul. Prokopa Veľkého, Pražská: 08.00 – 09.30 hod., 11.00 – 12.00 hod.
 • Spojná, Banskobystrická ulica: 08.00 – 11.00 hod.
 • Hodžovo námestie vrchná časť: 08.00 – 12.00 hod., 15.00 – 18.00 hod.
 • Hodžovo námestie podjazd: 10.00 – 12.00 hod., 15.00 – 18.00 hod.
 • Palisády smer Hodžovo námestie: 08.00 – 12.00 hod., 15.00 – 18.00 hod.
 • Štefánikova ulica: 08.00 – 12.00 hod., 15.00 – 18.00 hod.
 • Staromestská ulica: 10.00 – 12.00 hod., 15.00 – 18.00 hod.
 • Most SNP: 10.00 – 12.00 hod., 15.00 – 18.00 hod.
 • Výjazd z Rázusovho smer Staromestská: 10.00 – 12.00 hod., 16.00 – 18.00 hod.
 • Panónska, Bratská, Jirásková, Romanova ulica: 15.00 – 17.30 hod.
 • Brnianska ulica: 15.00 – 18.00 hod.
 • Rázusovo nábrežie, NAGLS. 16.00 – 18.00 hod.

14. 9. 2021

So zdržaním treba počítať v predpoludňajších hodinách najmä v okolí Horského parku v Starom meste, v Mlynskej doline, na diaľnici D2 od Lamača a od hraničného priechodu z Rakúska a Maďarska a diaľničný obchvat D1 po Zlaté Piesky.

V popoludňajších hodinách treba počítať so zdržaním hlavne na diaľničnom obchvate D1 a diaľnici D2 od hraničného priechodu z Rakúska a Maďarska, Mlynskú dolinu a v Starom meste okolie Horského parku:

 • hraničný priechod Brodské – Břeclav, smer SR pre nákladnú dopravu: 05.30 – 07.30 hod.
 • hraničný priechod Jarovce – Kittsee a Čunovo-Rajka, smer SR pre nákladnú dopravu: 06.30 – 08.00 hod.
 • Lesná, Ul. Prokopa Veľkého, Brnianska, križovatka Patrónka, Mlynská dolina, diaľnica D2 (obchvat), diaľnica D1 (obchvat), Ivánska cesta: 07.00 – 08.00 hod.
 • hraničný priechod Jarovce – Kittsee a Čunovo – Rajka, smer SR pre nákladnú dopravu: 19.00 – 20.00 hod.
 • diaľnica D2 od Pečni smer Most Lafranconi: 19.00  – 20.00 hod.
 • Ivánska cesta, diaľnica D1 (obchvat), diaľnica D2 (obchvat), Mlynská dolina, križovatka Patrónka, Brnianska, Ul. Prokopa Veľkého, Lesná: 19.00 – 20.00 hod.

15.9.2021

V predpoludňajších hodinách treba počítať so zdržaním v okolí Horského parku v Starom meste, Mlynskej doline, na Lamačskej ceste, tiež na diaľnici D2 v smere do ČR. Popoludní na diaľnici D2 v smere z ČR do Bratislavy a diaľničný obchvat D1:

Inzercia Odťahová služba Rečičár
 • hraničný priechod Jarovce – Kittsee a Čunovo – Rajka, smer SR  pre  nákladnú  dopravu: 06.00 – 08.00 hod.
 • Lesná,  Ul. Prokopa  Veľkého,  Brnianska, križovatka Patrónka, Lamačská: 07.00 – 08.00 hod.
 • diaľnica D2 od Mlynskej doliny smer ČR:  07.20 – 09.00 hod.
 • hraničný priechod Brodské – Břeclav, smer SR pre nákladnú aj osobnú dopravu: 11.00 – 13.00 hod.
 • diaľnica D2 od Kútov smer Bratislava: 11.30 – 13.00 hod,
 • diaľnica D1 smer Letisko M. R. Štefánika: 12.00 – 14.00 hod.
Zdroj: tkkbs.sk, navstevapapeza.sk

Košice – dopravné obmedzenia

13. 9. 2021

Uzatvorené cesty v okolí štadióna Lokomotíva, a to ulica Za štadiónom, Kavečianska ul., Kostolianska cesta, Čermeľská cesta (od príchodu od Hlinkovej ulice): od 13. 9. 2021 od 06.00 hod. do 15. 9. 2021 do 06.00 hod.

Zdroj: MV SR

14. 9. 2021

So zdržaním treba počítať v predpoludňajších hodinách najmä na príjazdovej ceste k letisku v košickej mestskej časti Pereš, ďalej na frekventovanom úseku Mosty VSS, Južnom nábreží, Prešovskej ceste a smerom na diaľnicu D1 smer Prešov.

V čase obeda treba počítať so zdržaním na úseku v smere z diaľnice D1 na Hlavnú ulicu v Košiciach.

Zdroj: MV SR

V popoludňajších hodinách treba so zdržaním počítať najmä frekventovaných úsekoch ako je sídlisko Mier, Južné nábrežie, Mosty VSS:

 • uzatvorenie ciest v úseku košická mestská časť Pereš – diaľnica D1: 8.45 – 10.30 hod.
 • uzatvorenie ciest v úseku  Zelený dvor, Prešovská cesta, Hlinková ulica, Komenského ulica: od 12.00 hod.
 • uzatvorenie ciest v úseku Komenského ulica, Hlinková ulica, Prešovská cesta, Južné nábrežie, Mosty VSS, Červený rak, Trieda KVP a Luník IX: od 15.00 hod.
Zdroj: MV SR

Dôležité upozornenie: kamiónová doprava nad 3,5 tony na diaľnici a obchvate mesta Košice bude v oboch smeroch uzavretá. Od 8.00  hod. do ukončenia opatrení.

Zdroj: tkkbs.sk, navstevapapeza.sk

Prešov – dopravné obmedzenia

13. 9. 2021

Uzatvorená ulica Jána Pavla II. od križovatky s ulicou Pražská po ulicu 17. novembra (v mapke bod 1).

Ulica 17. novembra: od 23.00 hod. (v mapke bod 2)

Zdroj: MV SR

14. 9. 2021

Vylúčená doprava nad 3,5t od križovatky ulíc Levočská, cesta I/18  a Obrancov mieru, cesta I/68  v úseku ulíc na ceste I/68 Obrancov mieru, Pod Kalváriou, Pražská (v mapke bod 4). Vylúčená doprava bude vedená po obchádzkovej trase (v mapke bod 3).

Úplná uzávierka jazdného pásu cesty I/68 ul. Pražská v úseku od okružnej križovatky ZVL po zimný štadión: od 06.00 hod. do ukončenia opatrení cca 17.00 hod. (v mapke bod 5).

Obmedzenia na diaľnici sa budú dotýkať hlavne vozidiel nad 3,5t. Počas prejazdu Svätého Otca po diaľnici bude doprava na D1 úplne uzatvorená v smere od Košíc do Prešova: od 08.30 hod. do 10.00 hod. V danom čase bude doprava nad 3,5t v smere Prešov – Košice na diaľnici D1 vylúčená. Obdobne budú uplatňované opatrenia pri odjazde Svätého Otca. To znamená, že doprava na diaľnici v smere Prešov – Košice bude v čase od 12.00 hod. do 13.30 hod. úplne vylúčená. Jazda opačným smerom smer Košice – Prešov bude povolená iba pre vozidlá do 3,5t. Zároveň s vylúčením dopravy bude potrebné počítať aj s operatívnym uzatvorením ulice Pražská a Petrovianská.

Šaštín – dopravné obmedzenia

Uzavretie mesta Šastín – Stráže a okolitých ciest:

 • uzatvorenie mesta Šaštín – Stráže: 14. 9. 2021 cca od 16.00 hod.  – vstup do mesta bude umožnený najmä osobám, ktoré v meste bývajú, pracujú, návštevníkom a organizátorom.
 • otvorenie parkovísk pre návštevníkov: 14.9.2021  o 18.00 hod
 • úplné uzavretie diaľnice D2 v smere do ČR a trasy do mesta Šaštín – Stráže: 15.9.2021 od 07.00 – 13.00 hod.
 • uzavretá diaľnica D2 v smere od ČR: 15.9. 2021od 11.00 – 13.00 hod.
Zdroj: MV SR, navstevapapeza.sk

Obchádzková trasa

Bude zabezpečená prenosným dopravným značením  po trase  Senica – Borský Mikuláš – Lakšárska Nová Ves – Borský Sv. Jur – Sekule – Kúty.

Opis príjazdových trás

V smere od Bratislavy/Brna (CZ) odporúčame využiť diaľnicu D2 až po zjazd Kúty. Následne pokračovať po ceste číslo 2/I až po okružnú križovatku v obci Kúty. Potom sa prvým zjazdom pripojiť na cestu číslo 500/II cez obce Kúty a Čáry až do katastrálneho územia mesta Šaštín-Stráže.

Pred vjazdom do mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 19 minút.

Rovnako je možné z diaľnice D2 použiť zjazd Moravský Svätý Ján a pokračovať po ceste číslo 2/I až do obce Moravský Sv. Ján. V obci, na kilometri 30,5 odbočiť vľavo na cestu 1140/III a pokračovať cez obce Sekule, Borský Sv. Jur a Kuklov až po katastrálne územie mesta Šaštín-Stráže. Pred vjazdom do mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 15 minút.

V smere od Malaciek odporúčame využiť cestu číslo 2/I cez obec Veľké Leváre až do obce Moravský Sv. Ján. V obci, na kilometri 30,5 odbočiť vpravo na cestu 1140/III a pokračovať ako vyššie.

Rovnako v smere od Malaciek je možné využiť cestu číslo 590/II cez obce Studienka, Lakšárska Nová Ves a Borský Mikuláš. V obci na kilometri 28,0 odbočiť vľavo na cestu 1143/III a pokračovať až do katastra mesta Šaštín-Stráže. Pred vjazdom do mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase po ulici Jána Hollého a Štúrovej peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 30 minút.

V smere od Skalice/Sudoměřice (CZ) odporúčame použiť cestu číslo 426/II až po okružnú križovatku v meste Holíč. Na križovatke použiť 2. zjazd na cestu číslo 2/I. Po približne 1,5 km odbočiť vľavo na cestu číslo 590/II a po tejto ceste pokračovať cez obec Petrova Ves až do katastra mesta Šaštín-Stráže. Pred vjazdom do mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase po ulici Hviezdoslavovej a následne po pravom brehu rieky Myjava peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 25 minút.

V smere od Hodonína (CZ) odporúčame použiť cestu číslo 51/I až po okružnú križovatku v meste Holíč. Na križovatke použiť prvý zjazd na cestu číslo 2/I a pokračovať ako vyššie.

Z ostatného územia SR je potrebné prísť do mesta Senica. V meste na hlavnej križovatke odbočiť na cestu 500/II a pokračovať cez obec Dojč až do mesta Šaštín-Stráže. Na úplnom začiatku mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase miestnou komunikáciou, križujúc ulicu Hviezdoslavovu a následne po pravom brehu rieky Myjava peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 12 minút.

Príchod na bicykli

Do Šaštína – Stráží je možné prísť aj na bicykli. Vstup do areálu s bicyklom možný nie je. Parkoviská pre bicykle budú vybudované pri ZŤP parkovisku, ktorý je najbližšie k areálu. Parkovisko pre bicykle nie je strážené.

Zdroj: MV SR, navstevapapeza.sk

Hraničné prechody – dopravné obmedzenia

12. 9. 2021

Hraničné priechody Jarovce – Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do Slovenskej republiky pre nákladnú dopravu: 15.00 a 16.00 hod.

14. 9. 2021

Hraničné priechody Jarovce – Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do Slovenskej republiky pre nákladnú dopravu: 06.30 – 08.00 hod.

Hraničný priechod Brodské – Břeclav pre nákladnú dopravu v smere do Slovenskej republiky: 17.30 – 19.30 hod.

Hraničné priechody Jarovce – Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do Slovenskej republiky pre nákladnú dopravu: 19.00 – 20.00 hod.

15. 9. 2021

Hraničné priechody Jarovce – Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do Slovenskej republiky pre nákladnú dopravu: 06.00 a 08.00 hod.

Hraničné priechody Brodské – Břeclav v smere do Slovenskej republiky tak pre nákladnú, ako aj osobnú dopravu: 11.00 – 13.00 hod.

Hraničné priechody Jarovce – Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do Slovenskej republiky pre nákladnú dopravu: 12.30 – 13.30 hod.

Uvedené časy sú orientačné, môžu sa operatívne meniť podľa programu. Verejnosť vyzývame, aby zvážili svoj presun v uvedených časoch a na miestach, počas ktorých budú dopravné obmedzenia, v opačnom prípade budú musieť počítať so zdržaním.

MV SR taktiež apeluje na dodržiavanie pokynov policajtov, ktorí budú zabezpečovať plynulosť cestnej premávky a verejný poriadok.

Za informácie ďakujeme pplk. Ing. Denise Bárdyovej, hovorkyni Prezídia PZ, tkkbs.sk, navstevapapeza.sk

Matúš Paločko

Autá a motorky ma fascinujú už od detstva. Zvuk motora, rýchlosť a vzrušenie z jazdy sú aj dnes mojimi "drogami". Motoristickej žurnalistike sa venujem už viac ako 10 rokov a je to nielen práca, ale aj to najlepšie a najzaujímavejšie hobby.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button